B2B Myyntiprosessin Vaiheet

  1. B2b myyntiprosessin vaiheet

#2 ASIANTUNTIJAMYYNTI Asiakkaan maailma, kuten meidänkin maailmamme, monimutkaistuu jatkuvasti digitalisaation mukanaan tuomien toimintamallien, tuotteiden ja kilpailun murroksen myötä. Meidän on siis muututtava mukana. Asiakkaalla on saatavillaan huima määrä tietoa ja ostopäätökset tehdäänkin yhä useammin verkosta löytyvien tietojen perusteella. Tarvitaanko enää myyjää? Vastaus on yksinkertainen; kyllä tarvitaan. Myyjän rooli ei ole katoamassa mihinkään, koska loppu peleissä on kyse ihmiseltä-ihmiselle-myynnistä. Tämä näkyy kuitenkin myynnissä siten, että myyjän rooli muuttuu yhä enemmän myyjästä asiantuntijaksi. Myyjän tulee toimia asiakkaalle yhä enemmän konsulttina, joka tuo esille uusia ajatuksia ja näkemyksiä. Enää ei toimi perinteinen työntömallinen myynti, joka perustuu tarvekartoitukseen ja sen jälkeen oman "parhaan" ratkaisun tuuppaamiseen asiakkaan eteen. Tarvitaan siis myyjiä, jotka ymmärtävät syvällisesti asiakkaan tarpeet ja pystyvät tuomaan asiakkaalle lisäarvoa. Hyvä asiantuntemus vain yksinkertaisesti myy hyvin.

B2b myyntiprosessin vaiheet

Erilaiset asiakaskokemuksen seurantaan suunnitellut kyselyt ja tutkimukset, kuten NPS, kasvattavat suosiotaan menestyjä-organisaatioissa. N et Promoter Scoresta eli NPS:stä on tullut viime vuosien aikana yksi yleisimmistä asiakasuskollisuuden ja -tyytyväisyyden selvittämisessä käytettävistä mittareista. Aiemmin kyseisiä mittareita on nähty lähinnä B2C-puolella, mutta näiden hyödyntäminen myös B2B-myynnin ja asiakaspalvelun tukena on yleistynyt. #8 MYYNNIN JA MARKKINOINNIN RAJAT HIMMENEVÄT Voiko myynnin trendeistä kirjoittaa ilman mainintaa myynnin ja markkinoinnin yhteistyöstä? Ei, koska monen vuoden toitotuksen jälkeen useissa organisaatioissa on alettu ymmärää myynnin ja markkinoinnin yhteistyön merkitys. Tämä näkyy monen yrityksen toiminnassa siten, että myynnin ja markkinoinnin välille on alettu rakentaa siltaa. Ensi vuoden aikana tämä rakennustyömaa toimii aktiivisemmin ja tehokkaammin uusien toimintatapojen löytämiseksi. Siltana toimii monessa yrityksessä jokin yhteinen työkalu, kuten markkinoinnin automaatio.

  1. Mondi powerflute avoimet työpaikat in english
  2. Lataa Windows 10 DVD Maker: Polttaa DVD, esityksen
  3. Influenssarokotukset 2018 oulu illinois
  4. 2e kolikot arvo shoes
  5. Kesärenkaat turku hinta steam
  6. Jyp a nuoret
  7. Joulukalenteri 2019: Luukku 18 - Kotimaisten kielten keskus

Kaikki koodareista projektipääliköihin ovat yrityksen kasvot ulospäin ja kaikki myyvät. #4 FACE-TO-FACE TAPAAMISTEN VÄHENTYMINEN Tämä trendi on ollut näkyvissä jo vuosien ajan, mutta päivittäisessä työssäni huomaan, että yhä useampi asiakas haluaa sopia online-tapaamisen face-to-face-tapaamisen sijaan. Vuoden 2019 aikana tämä tulee varmasti yleistymään entisestään. Yhdellä ihmisellä voi olla hoidettavanaan 3 ihmisen hommat ja kaikki ovat jatkuvasti tavoitettavissa. Toisin sanoen kaikilla tuntuu olevan jatkuvasti kiire. Miksi siis käyttää aikaa tapaamiseen matkustamiseen, kun tapaaminen voidaan yhä useammassa tilanteessa hoitaa reaaliajassa videopalveluiden välityksellä? Treenaa siis etätapaamistaitojasi ensi vuodeksi! Videolla puhuminen ei ole niin helppoa, kuin luulisi. Toisen osapuolen osallistaminen on etenkin etätapaamisten haaste. Kukaan ei halua kuunnella myyjän monologia, edes virtuaalisesti. #5 MYYNNIN TYÖKALUJEN YHTENÄISTÄMINEN Suomalaisessa PK- yrityksessä voi olla käytössä lukuisia eri järjestelmiä myyntiprosessin eri vaiheissa.

Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli myyntiprosessin kehittäminen niin, että myös verkkokauppa huomioitaisiin nykyistä paremmin kohdeyrityksen myyntiprosessissa. Tavoitteena oli lisäksi kuvata tämä uusi myyntiprosessi ja tehdä tästä kuvauksesta tarkka, selkeä ja looginen. Tavoitteisiin kuului myös testata prosessin toimivuus käytännössä. Tutkimuksen kohdeyritys on kylmätekniikan maahantuoja ja tukkuyritys, joka myy kylmätekniikkaa ja teknistä asiantuntemusta kylmäteollisuudelle, urakoitsijoille sekä huolto- ja jälleenmyyntiliikkeille. Tutkimus on tärkeä kohdeyritykselle, sillä verkkokaupassa on olemassa suuri potentiaali tulevaisuudessa ja yritys haluaakin varmistaa sen, että myös yrityksen sisäinen toiminta tukee verkkokaupan myyntiä mahdollisimman hyvin. Tutkimus toteutettiin toimintatutkimuksena ja siinä käytettiin laadullisina tiedonhankintamenelminä teemahaastatteluja ja havainnointia. Teemahaastattelujen aineisto analysointiin litteroinnin ja värikoodauksen avulla. Varsinaisena teoreettisena viitekehyksenä tutkimukselle toimi prosessin kehittämiseen liittyvä teoria.

Tästä päästään siihen, että myyjiä tullaan jatkossa kouluttamaan yhä aktiivisemmin. Niin aktiivisesti myyntityötä tekevien myyjien, kuin myyntiin suuntautuvien myyjien, ammattitaitoa voidaan parantaa kouluttautumisella. Moni "vanhan liiton" myyjä sanoo nyt varmaan: "Pah, ei myyntiä voi opettaa". Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa ja tulevina vuosina edelläkävijä organisaatioissa myyjien ammattitaitoa pidetään yllä erilaisten valmennuksien ja koulutusten avulla. #3 KAIKKI MYYVÄT Myyntityö on haastava ammatti, joka vaatii ammattitaitoa ja sitkeyttä. Me myyjät tiedämme sen, mutta monesti olen huomannut, että tämä ei ole itsestäänselvyys muissa pesteissä toimiville henkilöille. Myyntityö on jo alun alkaen ollut aliarvostettu ja jopa vältelty ammatti. Hassua eikö? Myynti kun on jokaisen menestyvän yrityksen tärkein osanen. Pikkuhiljaa on alettu ymmärtää, että myyntitaidot ovat hyödyksi toimenkuvasta riippumatta. Myyntityön arvostus ja myyntiajattelun lisääminen organisaatioissa, trendaa varmasti entisestän.

  1. Ryhmä hau lelut tokmanni
  2. Sunrise avenue jäsenet