Kliinisen Fysiologian Erikoislääkäri

Silti uskon, että alamme voisi kiinnostaa nuorta opiskelija- ja lääkärikuntaa nykyistä laajemminkin, jos ei muuten niin reunapalvelujen muodossa. Meiltä saa hyvän peruskoulutuksen rasituskokeiden ja EKGn tulkinnassa. Myös hengitysfysiologia, munuaisten toiminta, onkologiset tutkimukset ja sydämen toiminta tulevat tutuksi ollen siten hyviä perustuksia myös muulle kliiniselle toiminnalle. Erikoisalaamme tutustuminen antaa myös kliinikolle, erityisesti yleislääkärille näkemystä siitä, minkälainen diagnostiikka on mahdollista ja mitä sillä voidaan saavuttaa. Nykyhetkellä alamme työtilanne on sellainen, että töitä saa melkein mistä päin Suomea tahansa ja erikoistumisvirkojakin on saatavilla. Töitä siis riittää, mutta riittääkö kouluttajia? Tähän mennessä kouluttajia on riittänyt ainakin yliopistosairaaloissa kohtuullisen hyvin. Perinteisesti alallamme on opetettu kenties muita aloja selvemmin mestari-kisälliperiaatteella. Tutkimusten teko ja tulkitseminen opetetaan kädestä pitäen ja konsultaatiomahdollisuudet ovat hyvät erikoislääkärin ja erikoistuvan työskennellessä rinta rinnan.

Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen perusteet - Duodecim Oppiportti

3. Alaa voidaan pitää suurena ja yleisenä, ja sillä työskentelee paljon kollegoita. Alalla aktiivisesti toimivia lääkäreitä on noin 70. 4. Alan lääkäreillä on erityisen korkea arvostus suuren yleisön silmissä. Ala on varsin tuntematon. 5. Minulle on luontevaa hahmottaa asioita Visuaalisesti Numeroiden kautta Suoraan toimeen tarttuen Keskustellen Tehdään erilaisia tutkimuksia ja tulkitaan niitä mitatuista arvoista ja otetuista kuvista. 5 Uranäkemykset 1. Alalla valmistutaan erikoislääkäriksi keskimääräistä nopeammin. 6 v koulutus. 2. Alan työpaikat sijaitsevat pääasiassa yliopistokaupungeissa. Keskussairaaloissa ja yliopistosairaaloissa. 3. Ala on ollut suosittu, sinne on valmistunut viime vuosina paljon lääkäreitä. Lääkäripula. 4. Alalla on tällä hetkellä pulaa erikoislääkäreistä. Kaikissa keskussairaaloissa ei ole erikoislääkäriä. 5. Alan työllisyystilanne ennustetaan lähivuosina hyväksi. Sopii minulle täysin.

Kliinisen fysiologian erikoislääkäri lyrics

Joissakin tutkimuksissa tutkimusaineen ja kuvauksen välillä on tauko. Tauon aikana voi halutessaan poistua isotooppilaboratoriosta. Potilaalle annetaan aina tarkat ohjeet tutkimuksen vaiheista. Entä jos kehossa on metalliesineitä? Kehon sisällä olevat metallit tai lääketieteelliset laitteet (esimerkiksi sydämentahdistin) eivät haittaa tutkimusta eikä tutkimuksesta ole niille mitään haittaa. Kuvausalueella olevat metalliesineet (esimerkiksi suuret vyönsoljet, kaulakorut ja kaarituelliset rintaliivit) pyydämme kuitenkin riisumaan. Vaatiiko tutkimus lääkityksen muuttamista? Useimpia isotooppitutkimuksia varten ei tarvitse muuttaa säännöllistä lääkitystä. Mikäli lääketauko on tarpeellinen, asiasta annetaan aina ohjeet erikseen. Raskaus? Isotooppitutkimusta ei yleensä tehdä odottavalle äidille. Isotooppitutkimuksiin tulevan naispotilaan on erittäin tärkeää kertoa pienikin epäily mahdollisesta raskaudesta ennen tutkimusaineen antamista. Vauvan imettäminen? Tutkimusaine voi erittyä äidinmaitoon ja tutkimuksen jälkeen voi joutua pitämään imetystauon.

TY ja TYKS 2003–2016. LL 1974, LKT 1976, kliinisen fysiologian erikoislääkäri 1979, työterveyshuollon erikoislääkäri 1985. 1984. Juhani Knuuti Johtaja, prof., Valtakunnallinen PET-keskus, TY ja ylilääk., vastuualuejohtaja, Kliinisen fysiologian, isotooppi- ja PET-tutkimusten vastuualue TYKS 1996−. LL 1985, LKT 1993, kliinisen fysiologian erikoislääkäri 1991, isotooppilääketieteen erikoislääkäri 1993. Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen dos. 1995. Tomi Laitinen Prof. UEF 2010− ja ylilääk. KYS, Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen erikoisala 2010−. LL 1991, LT 2000, kliinisen fysiologian erikoislääkäri 1998, isotooppilääketieteen erikoislääkäri (supp. ) 2002. Lääkärikouluttajan erityispätevyys 2010. KY ja UEF 2004. Pekka Malmberg Osastonylilääkäri HYKS:n Iho- ja allergiasairaala, kliinisen fysiologian yksikkö 2006−. LL 1985, LT 1995. 2003. Kirjoittajat Haapalahti Petri LT, dos. Hartiala Jaakko LKT, prof. Hartikainen Juha LT, prof. Hynninen Johanna LT Janatuinen Tuula LT, dos.

HUS - Kliinisen fysiologian yksikkö

  1. Vauvalehti aihe vapaa
  2. Taksi Helsinki Oy - Taloustiedot | Suomen Asiakastieto Oy
  3. Huutokaupat.com traktorit
  4. Valmentava johtaminen väitöskirja
  5. Vuokra asunnot espanja
  6. Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede (Diagnostiset alat) | Erikoisalani
  7. Gigantti vr lasit
  8. Itse tehty valkosipulidippi

5. Alalla työskennellään säännöllisesti kovan kiireen ja paineen alla. Työtahti riippuu paikasta ja henkilökuntatilanteesta. 3 Työ – mielenkiinnon kohteet 1. Alalla on hyvät mahdollisuudet tehdä tutkimustyötä. 2. Alalla on hyvät mahdollisuudet tehdä hallintotyötä. Yksiköt ovat pieniä, jokaisella on kuitenkin tarve ainakin vähäiseen hallintotyöhön. 3. Alalla on hyvät mahdollisuudet työskennellä yksityissektorilla. Tarkoitetaan kaikkia yksityissektorin tehtäviä, ei pelkästään yksityisvastaanoton pitoa. Suurissa kaupungeissa (joissakin) on mahdollisuus yksityistoimintaan. 4. Alan lääkärillä on hyvä mahdollisuus edetä uralla johtavaan asemaan. 5. Alalla tehdään paljon väitöskirjoja. 4 Persoona 1. Alan lääkärit joutuvat pohtimaan työssään vaikeita eettisiä kysymyksiä useammin kuin muut lääkärit. Emme tee hoitopäätöksiä. 2. Ala vaatii erilaisten teknologioiden ja laitteiden hallintaa. Teknologioilla ja laitteilla ei tarkoiteta potilastietojärjestelmiä. Koko toiminta perustuu erilaisille teknologioille ja laitteille.

Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede (Diagnostiset alat) | Erikoisalani

Suomessa kliininen fysiologia yhdistettiin isotooppilääketieteen kanssa yhteiseksi erikoisalakseen 90-luvun lopulla tehdyssä erikoisalauudistuksessa. Tällöin Suomenkin erikoistuville taattiin muualla Euroopassa kelpaava riittävän laaja isotooppikoulutus. Muualla Euroopassa isotooppilääketiede on oma erikoisalansa. Muu kliininen diagnostiikka hoituu kliinikoiden toimesta. Tosin Euroopassakin on havaittavissa ainakin hoitajakoulutuksen tasolla pyrkimyksiä vakiinnuttaa kliininen fysiologia omaksi erikoisalakseen. Esikuvana tälle toimivat pohjoismaat tai Suomi. Omassa yksikössäni vieraili keväällä Portugalista hyvin innokas alan opiskelija, joka halusi tästä syystä nimenomaan Suomeen vaihtoon. Nimensä mukaisesti kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede on monipuolinen erikoisala, joka sisältää laaja-alaisesti tutkimuksia mm. onkologian, kardiologian, pediatrian, neurologian, urologian, gastroenterologian, pulmologian, endokrinologian, ortopedian, fysiatrian ja verisuonikirurgian alalta.

2. Alalla työskennellään paljon lasten ja nuorten parissa. Ei sovi minulle lainkaan. Sopii minulle melko huonosti. Sopii minulle osittain. Sopii minulle melko hyvin. Sopii minulle täysin. Suurin osa tutkimuksista tehdään aikuisille, mutta esim. yliopistoklinikoissa tehdään lapsipotilaille tutkimuksia. 3. Alan työrytmi vaatii pitkäjänteisyyttä enemmän kuin nopeita päätöksiä. Nopeita päätöksiä tarvitaan silloin, kun tehdään potilastutkimusta - vastausta voi pohtia pitempään. 4. Alalla keskitytään laajojen kokonaisuuksien hallintaan enemmän kuin tarkasti rajattujen tehtävien suorittamiseen. Pienissä yksiköissä tehdään tutkimuksia koko erikoisalan skaalalta, isommissa yksiköissä voi keskittyä enemmän kapeaan saraan. 5. Alalla tehdään paljon erilaisia toimenpiteitä. Toimenpiteitä ovat esimerkiksi leikkaukset ja muut suoraan potilaaseen kohdistuvat tutkimukset tai hoidot. Joissakin tutkimuksissa tarvitaan toimenpidetaitoja. 6. Alalla tehdään paljon kirjallista työtä esimerkiksi raporttien ja lausuntojen muodossa.