Luun Tiheyden Mittaaminen

 1. Osteoporoosi – millainen on luuntiheysmittaus? - Netlääkäri
 2. Luuston tiheysmittaus
 3. Perifeeristen mittausten käyttö luun ominaisuuksien mittauksessa
 4. Luustontiheyden mittaaminen

Jos tämä ei ole toteutettavissa, hoitopäätös tehdään perifeerisen mittauksen ja riskitekijöiden olemassaolon perusteella. Perifeerinen mittaus – käyttö murtumariskin arviointiin Luun kvantitatiivinen ultraäänitutkimus (QUS) saattaa antaa luuntiheysmittauksesta riippumatonta tietoa myös luun muista ominaisuuksista, kuten elastisuudesta ja lujuudesta. Ultraäänen vaimeneminen (BUA) ja nopeus (UTV) luussa pienenevät iän mukana kasvukauden päättymisen jälkeen. Kahdessa iäkkäille tehdyssä prospektiivisessa tutkimuksessa «Hans D, Dargent-Molina P, Schott AM ym. Ultrasonog... » 7, «Bauer DC, Glüer CC, Cauley JA ym. Broadband ultras... » 8 BUA ennusti lonkkamurtumaa itsenäisesti ja yhtä hyvin kuin reisiluun tiheysmittaus. Pienentynyt arvo kantaluun kaikututkimuksessa ennustaa murtumia myös menopaussin ohittaneilla naisilla «Huopio J, Kröger H, Honkanen R ym. Calcaneal ultra... » 9. Perifeerisessä DXA-mittauksessa joko kantapäästä tai kädestä todetun alentuneen luuston tiheyden on havaittu ennustavan murtumia lyhyellä ja pitkällä aikavälillä «Stone KL, Seeley DG, Lui LY ym. BMD at multiple si... » 10, «Seeley DG, Browner WS, Nevitt MC ym. Which fractur... » 11.

Osteoporoosi – millainen on luuntiheysmittaus? - Netlääkäri

Luuntiheysmittaukseen lähetteellä ja Ajanvarauksella Kaikkiin kuvantamistutkimuksiin, kuten luuntiheysmittaukseen, tarvitaan aina lääkärin lähete. Kela-korvausta varten tarvitaan lisäksi lääkärin allekirjoittama tutkimus-ja hoitomääräys (SV 3). Kun olet tulossa luuntiheysmittaukseen, varaa aika Mehiläisen toimipisteessä tai soittamalla vaihteeseen. Luuntiheysmittauksen tulokset Lähettävän lääkärin tutkimuspyynnössä antamien esitietojen, kuvauslöydösten ja mahdollisten vanhojen kuvien vertailun perusteella radiologian erikoislääkäri antaa tutkimuksesta kirjallisen lausunnon, joka on heti Mehiläisessä toimivan hoitavan lääkärin käytettävissä. Kuvat on mahdollista saada mukaan. Kuvantamistutkimusten kuvat ja lausunnot näkyvät myös OmaMehiläisessä heti hoitavan lääkärin kuitattua vastaukset tai viimeistään 3 (–14) vuorokauden kuluttua tutkimuksesta.

Yhtälailla useatkaan riskitekijät eivät lisää oleellisesti murtumariskiä ilman alentunutta luuntiheyttä. Ultraäänimittauksen merkityksestä murtumariskin arvioimisessa ei ole ollut aiemmin julkaistua suomalaista tutkimusta. Nyt voitiin kuitenkin osoittaa, että matala ultraäänimittaustulos on vähintään yhtä vahva riskitekijä murtumalle, jollei parempi, kuin matala luuntiheys. Ultraäänitutkimusta voidaankin suositella käytettäväksi yksinkertaisuutensa ja edullisten käyttökustannuksien vuoksi esimerkiksi terveyskeskuksissa, joissa luuntiheysmittausta ei ole saatavilla. Luuntiheysmittauksia tai ultraäänimittauksia ei suositella tehtäväksi seulontamielessä ilman tarkkaa riskitekijäarviointia, koska näiden kyky erotella murtumapotilaat murtumattomista on heikko. Tämän vuoksi potilaita tulee ohjata mittauksiin vasta muun riskitekijäkartoituksen jälkeen perustellusti. Kuopion yliopiston julkaisuja D. Lääketiede. ISBN 951-27- 0380-7 Lisätietoja Kuopion yliopistollinen sairaala kirurgian klinikka/ortopedia ja traumatologia puh.

Luuston tiheysmittaus

Muut lääkärin määräämät lääkkeet voit ottaa normaalisti. Kannattaa pukeutua helposti riisuttaviin vaatteisiin, sillä joudut riisumaan vaatteet, joissa on metallia. Korut ja lävistyskorut kannattaa jättää kotiin. Tutkimusta ei yleensä tehdä raskaana oleville, joten ilmoita henkilökunnalle, jos epäilet tai tiedät olevasi raskaana. Lähteet: HUS, Luustoliitto, Terveyskirjasto, Terveystalo Kuvitus: iStockphoto Yhteistyössä Luustoliitto

Kuitenkin osteoporoosin eli luukadon esiintyminen vaihdevuosi- iässä on vielä varsin harvinaista, minkä vuoksi murtumien lisääntymiselle on olemassa muitakin selittäviä tekijöitä. Tuoreessa väitöskirjatyössä lääketieteen lisensiaatti, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Jukka Huopio osoitti, että matala luuntiheys, erilaiset yleiset pitkäaikaissairaudet ja etenkin kroonisten sairauksien kertyminen, hormonikorvaushoidon puuttuminen ja aikaisemmin sairastettu murtuma voivat ennustaa murtuman syntyä tässä ikäryhmässä. Sen sijaan luuntiheydessä tapahtuvat pitkänkään aikavälin muutokset eivät näyttäisi olevan yhteydessä murtumariskiin. Lisäksi kantaluusta tehty edullinen ultraäänimittaus osoittautui luotettavaksi keinoksi arvioida murtumariskiä. Ultraäänimittausta voidaan käyttää hyvin luuntiheysmittauksen sijasta murtumariskiä arvioitaessa tässä ikäluokassa. Suurin osa murtumista tapahtuu tässä ikäluokassa kuitenkin naisilla, joilla oli normaali tai vain hiukan alentunut luuntiheys.

Perifeeristen mittausten käyttö luun ominaisuuksien mittauksessa

Luuntiheysmittaus on luotettava keino luun vahvuuden ja osteoporoosin aiheuttaman murtumavaaran määrittämiseksi. Suomessa yleisesti hyväksytty Käypä hoito -suositus suosittelee, että luuntiheysmittaus suoritetaan: henkilölle, jolla on ollut matalaenerginen murtuma yli 65-vuotialle naiselle, jolla on osteoporoosin riskitekijöitä tai henkilölle, jolla on muita osteoporoosin vaaraa lisääviä sairauksia henkilöille, jolla on epäily osteoporoosista röntgenkuvan perusteella henkilölle, joka on merkittävästi lyhentynyt. Mehiläisessä kuvantamistutkimukset tehdään nykyaikaisilla laitteilla, turvallisesti, tehokkaasti ja asiakaslähtöisesti. Sinua palvelee osaava ja ammattitaitoinen henkilökunta sekä lääkäri. Röntgentutkimusta pyritään välttämään raskauden aikana. Miten luuntiheysmittaus tapahtuu? Luuntiheysmittaus tehdään Dexa-laitteistolla. Dexa-tutkimus on matalaenerginen röntgentutkimus. Kuvaus tapahtuu makuullaan ja tutkimus on kivuton. Kuvauksen kesto on noin 15 minuuttia. Kuvauksessa tutkitaan lannerangan ja lonkan tiheyttä.

Luustontiheyden mittaaminen

 1. Serviplan oy jyväskylä
 2. Lääkärin määräämä suullinen ajokielto
 3. Kuinka poistaa vatsa liikuntaa?
 4. Olet kaunis fi download
 5. Fc barcelona pelaajat
 6. Luuntiheysmittaus
 7. Tilaajille
 8. Emma gaala 2019 esiintyjät bowl
 9. Salaisuus pinnan alla home
 10. Lego friends ystävyyden talo hints and tips

​​​​​Luuntiheysmittauksella mitataan luun mineraalitiheyttä. Mittausta käytetään luun pienentyneen tiheyden osoittamiseksi esimerkiksi jos tutkittavalla on selkäkipua tai ryhtimuutoksia tai jos vähäisestä vammasta on aiheutunut luunmurtuma. Mittausta käytetään myös luun tiheyteen vaikuttavan lääkehoidon seurantaan. ​​ Tutkimukseen ei ole esivalmisteluja. Luuntiheys mitataan yleensä lannerangasta ja reisiluiden kaulasta. Tutkimus on täysin kivuton ja turvallinen. Tutkimuksen kesto on noin 20 minuuttia. ​ ​ Luuntiheyden mittaaminen: ohje ​

Tutkimus kuuluu laajempaan kuopiolaiseen väestöpohjaiseen osteoporoosi- ja murtumatutkimukseen (OSTPRE-tutkimus). Väitöskirjatyössä selvitettiin iältään lähtövaiheessa 47-56 –vuotiaiden naisten murtumien vaaratekijöitä pitkittäistutkimuksessa. Tutkimusryhmä koostui yli 3000 naisesta, joille suoritettiin luuntiheysmittaus lanneselästä ja lonkasta kahteen otteeseen, minkä lisäksi osalle tehtiin myös kantaluun ultraäänimittaus. Toistettujen postikyselyjen avulla kerättiin tietoa vaaratekijöistä ja murtumista. Seuranta-ajat olivat keskimäärin 2. 5 – 3. 5 vuoden mittaisia, joiden aikana syntyneet murtumat rekisteröitiin. Tutkimus osoitti selvästi, että alentunut luuntiheys on merkittävä riskitekijä murtumille etenkin silloin, kun siihen liittyy muita vaaratekijöitä. Yhden keskipoikkeaman alentuma luuntiheydessä lisää murtuman ilmaantuvuutta noin 40 prosentilla. Muiden riskitekijöiden mukaantulo voi kuitenkin moninkertaistaa murtumavaaran. Toisin sanoen matala luuntiheys vahvistaa muiden riskitekijöiden merkitystä.

Lisätietoa aiheesta 11. 2. 2014 Perifeeriset mittausmenetelmät Osteoporoosin astetta ja murtumariskiä voidaan arvioida myös perifeerisestä luusta. Tavallisimmin mitataan kantaluuta tai rannetta. Käytettävissä on sekä ultraääni- että perifeeriseen DXA-menetelmään (pDXA) perustuvia tekniikoita. Perifeerisillä mittauksilla pyritään ennustamaan sekä sentraalista luuntiheyttä ja ennen kaikkea murtumariskiä. Perifeerinen mittaus – käyttö diagnostiikassa Perifeerisiä mittauslaitteita käytettäessä eivät sovellu samat WHO:n laatimat osteoporoosin kriteerit kuin sentraalisia mittauslaitteita käytettäessä «Faulkner KG, von Stetten E, Miller P. Discordance... » 1. Tutkijat ja laitevalmistajat ovat määrittäneet usealle ultraääni- ja pDXA-laitteelle niin kutsutut osteoporoosiekvivalentit raja-arvot, joilla pyritään saavuttamaan yhtäläinen luokittelu osteoporoottisiin ja ei-osteoporoottisiin kuin sentraalisilla DXA-laitteilla «Pacheco EM, Harrison EJ, Ward KA ym. Detection of... » 2, «Blake GM, Chinn DJ, Steel SA ym. A list of device-... » 3, «Clowes JA, Peel NF, Eastell R. Device-specific thr... » 4.