Yhtiö Ostaa Omia Osakkeita

Paikalliset 16. 12. 2019 20:46 Mediatalo Keskisuomalaisen toimitusjohtajan Vesa-Pekka Kangaskorven mukaan yhtiön vahva tuloksentekokyky ja tase mahdollistavat tehdyt kaupat. Hanna Marjanen Keskisuomalainen Oyj tekee laajoja osakejärjestelyjä. Yhtiö hankkii Mediatalo Keskisuomalaisen ja Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakkeita yhteensä noin 11, 9 miljoonalla eurolla. Keskisuomalainen Oyj, Kalevi Takalan kuolinpesä, Lea Takalan kuolinpesä, Herttaässä Oy, Herttakuutonen Oy, Secfin Oy sekä Lea Takalan testamentinsaajat sopivat maanantaina osakekaupasta, jossa Mediatalo Keskisuomalainen ostaa kaikki myyjien omistamat Keskisuomalaisen ja Ilkka-Yhtymän osakkeet. Kalevi Takalan kuolinpesä on ollut Keskisuomalainen Oyj:n suurin omistaja sekä ääni- että osakemäärällä mitattuna. Secfin on ollut osakemäärällä mitattuna omistajissa sijalla 15 ja Herttaässä sijalla 74. Herttaässä ja Herttakuutonen ovat sijoittaja Kai Mäkelän hallinnoimia yhtiöitä. Kaupan kohteena on 445 059 Keskisuomalaisen A-osaketta, 223 315 Keskisuomalaisen K-osaketta, 44 268 Ilkka-Yhtymän I- ja 586 854 saman yhtiön II-osaketta.

Gofore ostaa omia osakkeitaan | Inderes: Osakeanalyysit, mallisalkku, osakevertailu & aamukatsaus

ke, huhti 25, 2001 13. 12 CET Nordea ostaa takaisin omia osakkeitaan Nordea AB:n (publ) hallitus on päättänyt tänään varsinaisen yhtiökokouksen valtuuttamana, että yhtiö ostaa takaisin enintään 30 miljoonaa omaa osakettaan (vastaa noin yhtä prosenttia yhtiön koko osakekannasta). Omia osakkeita voidaan ostaa ennen seuraavaa varsinaista yhtiökokousta. Osakkeet hankitaan Helsingin, Kööpenhaminan tai Tukholman pörssien välityksellä sellaiseen hintaan, joka sisältyy pörssin kulloinkin rekisteröimän korkeimman ostohinnan ja alimman myyntihinnan väliseen kurssivaihteluun. Omien osakkeiden oston tarkoituksena on rajata yhtiön kannustinohjelman kustannusvaikutuksia. Osakkeiden takaisinosto nostaa yhtiön osakekohtaista tuottoa ja oman pääoman tuottoa jonkin verran. Osakkeita on tällä hetkellä 2 982 miljoonaa. Lisätietoja: Arne Liljedahl, CFO, +46 8 614 7996 Sigurd Carlsen, Investor Relations, +46 8 614 7852 eller + 46 70 204 9878 Erik Evrén, Group Media Relations, +46 8 614 8611 ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa:

Kauppahinta on 13, 40 euroa kultakin Keskisuomalaisen A-osakkeelta, 15 euroa kultakin Keskisuomalaisen K-osakkeelta, 4, 30 euroa kultakin Ilkka-Yhtymän I-osakkeelta 4, 11 euroa kultakin Ilkka-Yhtymän II-osakkeelta. Osakkeiden hintaerot selittyvät äänivallalla. Keskisuomalaisen K-osakkeilla on 20-kertainen äänivalta verrattuna pörssissä noteerattuihin A-osakkeisiin. Sama ero on Ilkka-Yhtymän I - ja II-sarjan osakkeilla. Mediatalo Keskisuomalainen rahoittaa kauppahinnan olemassa olevin kassavaroin. Kaupan myötä haltuumme tulee merkittävä määrä omia osakkeita, joita voidaan käyttää yhtiön kasvustrategian toteuttamiseksi ja omistaja-arvon kasvattamiseen tähtäävissä järjestelyissä. Ilkka-Yhtymässä Mediatalo Keskisuomalaisen osuus kasvaa 8, 63 prosenttiin ja ääniosuus 2, 89 prosenttiin. Yhtiön asema Ilkka-Yhtymän toiseksi suurimpana omistajana vahvistuu. Ilkka on Alma Media kolmanneksi suurin omistaja 10, 92 prosentin osuudella. Keskisuomalainen-konsernin hallussa olevien omien osakkeiden lukumäärä on välittömästi kaupan jälkeen 6, 47 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista.

Päätös voidaan tehdä vain, mikäli siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Erityistä huomiota on kiinnitettävä tarjotun vastikkeen ja osakkeen käyvän hinnan suhteeseen. Pörssiyhtiöissä hankkiminen tehdään yleensä julkisessa anonyymissä kaupankäynnissä markkinahintaan, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että hankinta on suunnattu. Yhtiökokouksen päätös suunnatusta hankinnasta on tehtävä kahden kolmasosan määräenemmistöllä samoin kuin päätös valtuuttaa hallitus, jos suunnattua hankkimista ei ole poissuljettu valtuutuspäätöksessä.

Kolumni: Dovre alkoi ostaa omia osakkeitaan | Sijoitustieto

  1. Punaista Ja Makeaa - Popeda - VAGALUME
  2. Tunnetaidot kehittyvät vuorovaikutuksessa | Coronaria
  3. Täsmäsää Storlandet, Kirkkonummi - Foreca.fi
  4. Canon i-SENSYS LBP113W A4 | Edullisesti vertaamalla
  5. Miksi yritys ostaa omia osakkeita
  6. Lounea saa ostaa omia osakkeitaan – Forssan Lehti
  7. K market työpaikat tampere

Toivottavasti Dovrelle käy vielä paremmin ja vielä mielellään lyhyellä aikavälillä. Mitään takeita tästä ei tietenkään ole. P. S. Kolumnistilla on Dovrea reilussa ylipainossa. Keskustelua Dovresta täällä.

Yhtiöllä on osakeyhtiölaissa määrätty tiedonantovelvollisuus osakkeenomistajalle, jolla on päätöksen mukaan oikeus myydä osakkeensa yhtiölle. Julkisessa osakeyhtiössä päätöstä omien osakkeiden hankkimisesta ei saa tehdä siten, että yhtiöllä hallussaan olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi yli yksi kymmenesosa kaikista osakkeista. Yksityinen osakeyhtiö puolestaan ei saa hankkia kaikkia omia osakkeitaan. Pörssiyhtiön omien osakkeiden hankintaa säätelevät lisäksi arvopaperimarkkinalaki, pörssin säännöt ja ohjeet sekä EU:n komission asetus, joka on annettu EU:n parlamentin ja neuvoston markkinoiden väärinkäyttödirektiivin nojalla. Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen. Hallitus voi päättää mitätöidä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Mitätöiminen on ilmoitettava rekisteröitäväksi kaupparekisteriin, ja osakkeet on mitätöity, kun ilmoitus on rekisteröity.

  1. Majik kennel kokemuksia pro
  2. Reykjavik sää helmikuu