Joona Räsänen Vaalikone

  1. Ja vaalikone | Tumblr
  2. Vaalikone
  3. Joona Räsänen - Mediaansekaantuja
  4. Joona Räsänen (SDP) | Vaalikone Kuntavaalit 2017
  5. Kansanedustajat Joona Räsänen (SDP) ja Ville Rydman (kok.) vierailivat tänään 9…. | SVK

We won't support this browser soon. For a better experience, we recommend using another browser. Lisätietoja Joona Räsänen on Facebookissa. Rekisteröidy Facebookin nyt ja saat yhteyden käyttäjään Joona. Työ Poliittisen valmistelun päällikkö 1. heinäkuuta 2019 - tähän hetkeen Kansanedustaja 22. huhtikuuta 2015–17. huhtikuuta 2019 Puheenjohtaja 19. toukokuuta 2012–28. toukokuuta 2016 Tammikuu 2011–Joulukuu 2011 Elokuu 2008–Joulukuu 2010 toimihenkilö 2008–Elokuu 2010 Tämänhetkinen kaupunki ja kotikaupunki Lohja Tämänhetkinen kaupunki Muita nimeltään Joona Räsänen

Ja vaalikone | Tumblr

  1. Vaalikone - Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta
  2. Morsiuspuku kääntää miesten päät – Stara
  3. Joona koppanen

Vaalikone

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla. Sinä {{ getImportanceText(21)}} Tämä on ihmisoikeuskysymys ja se ei ole keneltäkään pois. 22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä. Sinä {{ getImportanceText(22)}} 23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia. Sinä {{ getImportanceText(23)}} Meidän tulee edelleen parantaa koulujen työrauhaa. 24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle. Sinä {{ getImportanceText(24)}} Vapaus, tasa-arvo ja solidaarisuus toimivat paljon paremmin. 25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi. Sinä {{ getImportanceText(25)}} Ulkoistaminen lisää yleensä kustannuksia ja heikentää palveluiden laatua. Yksityiset palvelut täydentävät julkisia palveluita. Julkiset palvelut tulee aina pitää demokraattisesti valittujen päättäjien päätösvallassa.

Joona Räsänen - Mediaansekaantuja

Lohja on ottanut vastaan kansainvälistä suojelua saaneita. Jos kunnan resurssit riittävät väkimäärän lisäämiseen, niin sitä kannatan. 2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun. Sivistys kuuluu kaikille. 3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava. Asukasvalinnassa tarve ja kiireellisyys ratkaisevat eniten. 4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon. Liikunta edistävää kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia. Lohjalla tulee olla kaikille mahdollisuus harrastaa monipuolisesti kiinnostuksensa mukaan. Julkisia tiloja on hyödynnettävä tehokkaammin harrastusmahdollisuuksien lisäämiseksi. 5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä. 5 Koti 1. Lohjan kaupungin on luovuttava pysäköintimaksujen perimisestä. Asia kannattaa selvittää. On syytä jatkaa lauantaipäivien maksutonta pyäköintiä. 2. Laurinkatu tai ainakin osa siitä pitää muuttaa kävelykaduksi. Osa Laurinkadusta voitaisiin muuttaa kävelykaduksi, jos löydetään toimiva suunnitelma.

Joona Räsänen (SDP) | Vaalikone Kuntavaalit 2017

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY Keskustoimisto Ilokivellä Keskussairaalantie 2 40600 Jyväskylä Katso kartta Ilokiven toimisto poikkeuksellisesti suljettuna koronavirustilanteen takia. +358 50 430 6747 Kaikki yhteystiedot täällä

Kansanedustajat Joona Räsänen (SDP) ja Ville Rydman (kok.) vierailivat tänään 9…. | SVK

Oma esittely Demarinuorten puheenjohtaja ja kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, joka haluaa olla rakentamassa Suomea, jossa jokainen yksilö on arvokas ja tärkeä sellaisena kuin on. Yhteiskuntamme tulee olla sellainen, jossa jokainen ihminen voi onnistua lähtökohdistaan riippumatta ja jossa apu ja tuki ovat tarvittaessa valmiina. {{ similarity | number:0}}% samaa mieltä kanssasi 1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin. Täysin eri mieltä En osaa sanoa Täysin samaa mieltä Sinä {{ getImportanceText(1)}} Joona Räsänen: Velkaantuminen on pitkällä aikavälillä saatava laskuun. Hyvinvointivaltiomme tulot ja menot on saatava tasapainoon. Keskeistä on saada aikaan taloudellista kasvua ja uutta työtä, koska se turvaa hyvinvoinnin meille kaikille. Leikkauksilla emme saa talouttamme tasapainoon, vaan tarvitsemme rakenteellisia uudistuksia, joilla pystymme hillitsemään kustannusten nousupaineita. 2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Sinä {{ getImportanceText(2)}} Verojärjestelmästä pitää kehittää reilumpi. Varsinkin taloudellisesti vaikeina aikoina hyvätuloisten tulee osallistua yhteisiin talkoisiin hieman enemmän. Emme voi kaataa yhteiskuntamme talouspaineita vain heikoimpien niskaan. 3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa. Sinä {{ getImportanceText(3)}} Tavoitteena tulee olla hiilineutraali energiatuotanto ja energiaomavaraisuutemme nostaminen. Emme voi sulkea pois ydinvoiman lisärakentamista. Kuluttajat ja yritykset tarvitsevat kohtuuhintaista energiaa. 4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä. Sinä {{ getImportanceText(4)}} Suomen tulee olla eturintamassa tastelussa ilmastonmuutosta vastaan. Energiapolitiikkamme pitää perustua hiilineutraalille energiantuotannolle ja energian omavaraisuudelle. 5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää. Sinä {{ getImportanceText(5)}} Julkinen sektori tarvitsee tehokuutta ja tuottavuuden parantumista, mutta se ei ole liian suuri.

Perhevapaita ovat äitiysvapaa (105 arkipäivää), isyysvapaa (54 arkipäivää) sekä vanhempien oman päätöksen mukaan jaettava vanhempainvapaa (158 arkipäivää). Miesten osuutta pitää lisätä, mutta en kannata ns pakkokiintiöitä perhe-etuuksiin. Perheillä tulee olla oikeus itse päättää, kuka lapsia milloinkin hoitaa. 4 Duuni ja yhteiskunta 11. Suomessa pitäisi lisätä paikallista sopimista työehtosopimusta laajemmin. Työehtosopimuksessa voi olla sovittu oikeudesta sopia joistain asioista työpaikkakohtaisesti toisin. Tässä kysymyksessä paikallisella sopimisella tarkoitetaan kaikkea työpaikka- tai yritystasolla tapahtuvaa sopimista. 12. Tarvitsemme tulevaisuudessa lisää ulkomaista työvoimaa. Vielä tärkeämpää on nostaa työllisyysastetta omien kansalaistemme keskuudessa sekä harjoittaa myönteistä perhepolitiikkaa, jolla voi olla syntyvyyttä edistävä vaikutus. 13. Jos robottien käyttö lisääntyy suomalaisilla työpaikoilla, Suomeen tarvitaan erillinen robottivero. 14. Uskon, että tekoälyn hyödyntäminen lisää työllisyyttä Suomessa.